ul. Kamińskiego 26
63-900 Rawicz
Rejestracja: 607 272 152

Pracownia psychologiczna PROFESJA
 • Badania kierowców zawodowych

  Badania kierowców zawodowych

 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kierowców po przekroczeniu limitu punktów karnych

  badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kierowców po przekroczeniu limitu punktów karnych

 • Badania na potrzeby medycyny pracy

  Badania na potrzeby medycyny pracy

 • Badania osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni

  Badania osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni

Witamy na stronie internetowej Pracowni Psychologicznej PROFESJA w Rawiczu


Pracownia Psychologiczna PROFESJA oferuje szereg usług psychologicznych:
 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E
 • badania osób ubiegających się o uzyskanie lub przedłużenie uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (wszystkie kategorie)
 • badania po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych, po spowodowaniu wypadku oraz po spożyciu alkoholu
 • badania instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • badania osób starających się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii
 • badania kierowców skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • badania na potrzeby medycyny pracy: kierowców wszystkich kategorii, operatorów wózków widłowych, ciężkich maszyn budowlanych, drogowych, maszyn w ruchu, osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów oraz osób kierujących pojazdem w ramach pełnienia obowiązków służbowych
 • osób starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni
 • porady i konsultacje psychologiczne
 • badania powypadkowe

Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy

Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy:

 • Kandydatów na prawo jazdy wszystkich kategorii
 • Badania wstępne oraz profilaktyczne do pracy
 • Sanitarno – epidemiologiczne